logo
  Почетна|Инфо за компанијата
  тел.
моб.

е-маил:
046 25 25 99
075 44 76 70

info@akumatrejd.com.mk

   
2
3

Акума Трејд е овластен дистрибутер и сервисер на акумулаторите од програмата на "Topla" - Словенија. Располагаме со различна гама на акумулатори за сите видови патнички, товарни и индустриски возила и со акумулатори од програмата на "TAB" за електрични вилушкари и машини.

Во продажниот салон можете да извршите бесплатна проверка на вашиот акумулатор и да добиете препораки за соодветна замена на истиот според пропишаните европски стандарди.

Покрај продажба на мало, успешно соработуваме и со претпријатија и компании кои имаат поголем возен парк и имаат потреба од набавка и одржување на поголема количина на акумулатори.

Ваш,
АкумаТрејд


Контакт Адреса:
АкумаТрејд дооел
15-ти Корпуз бр. 72
6000 Охрид
Р. Македонија


Е-маил:
info@akumatrejd.com.mk


Работно време:
понеделник - петок: од 08 до 16 часот
сабота: од 09 до 13 часот